Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) on riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid.
Registrisse kantakse andmed (üli)õpilaste, õpetajate ja õppejõudude, lõpudokumentide, õppetoetuste ja stipendiumite, õppe- ning koolitusasutuste, õppekavade ning koolitus- ja tegevuslubade, majandustegevusteadete ning õppe läbiviimise õiguse kohta.
EHISe avalik vaade on keskkond, kuhu pääsevad kõik huvilised ilma kasutajatunnuseta ning kus on võimalik teostada erinevaid otsinguid. Enne esmakordset sisenemist on kasulik tutvuda kasutajajuhendiga.
 
 
Kasutajatugi
elektronpost: ehis.tugi@hm.ee telefon: 765 5050 (E-R 900 - 1600).
Kui koolil (asutusel) on soov vahetada EHISe administraatorit, palume toimida vastavalt kasutusjuhisele.