EHIS - Eesti Hariduse Infosüsteem
EHIS
Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) on riiklik register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid.
Registrisse kantakse andmed õppeasutuse, õpilaste, õpetajate/õppejõudude, lõpudokumentide, õpikute ja õppekavade kohta. Informatsiooni EHISe andmete kasutamise kohta leiab EHISe isikustatud ja statistiliste andmete kasutamise dokumendist.
EHISe avalik vaade on keskkond, kuhu pääsevad kõik huvilised ilma kasutajatunnuseta ning kus on võimalik teostada erinevaid otsinguid. Enne esmakordset sisenemist on kasulik tutvuda kasutajajuhendiga.
Kasutajatugi
elektronpost: ehis.tugi@hm.ee telefonid: 735 0577 või 735 0574 (E-R 900 - 1600).
Kui koolil (asutusel) on soov vahetada EHISe administraatorit, palume toimida vastavalt kasutusjuhisele.